מחזיר את @2BOF לחיים?! ◄ הפרלמנטום עונה 5

27 מאי 2020
112 967 צפיות

◄ מעשה נורא קרה בעיר... אך היום, עמית ינסה להציל את המצב, ולהקים את דוד לתחייה!
◄ הצטרפו לצבא הבוסטרים!
ilworld.infojoin
◄חנות:
teespring.com/stores/bigboost
◄שרת דיסקורד:
rebrand.ly/BigBoost-Discord
◄טוויטר: twitter.com/BigBoostPlays
◄ פייסבוק: facebook.com/BigBoostPlays
◄ מוזיקה:
ilworld.info
ilworld.info
ilworld.info
ilworld.info
ilworld.info
ilworld.info/label/ht8qITGkBvXKsR1Byln-wA
◄שיר בפתיח ובסיומת:
soundcloud.com/fwlrmusic/whos-dis
◄טקסטורה במיינקראפט:
www.curseforge.com/minecraft/texture-packs/faithful-32x/files
#מיינקראפט
#הפרלמנטום

תגובות
 • 6:53 טימבלאסט יודע שזה אותה השעה,נכון?

  Omer GrossmanOmer Grossman3 חודשים לפני
  • די לינקולן

   אבישי מצהאבישי מצהחודש לפני
 • מה קרה לו

  ליאת ויסרליאת ויסר3 חודשים לפני
 • תחזיר למקריטה

  איתי שמיאיתי שמי3 חודשים לפני
 • לאאאאא אל תעשה את זהההההההההההה

  ivri Gamingivri Gaming3 חודשים לפני
 • למה חזרת אתה ח** של החיים דוד ח** למה החזרת אותו לחיים הוא זורק ביצים כמו מ***** ד***

  Yuval OrenYuval Oren4 חודשים לפני
 • לםיחיחןיחלליוןהיכויוכ7םיוםעכיוםם4עןא4ע8ע8ו9אעטעוחעוטו87ט7י7ע466544אוטועטרכואווכא7הכה4טטטע4כועכאטע7טעע66ערטאע5אעאכרעאעאטערטעעטעעעעעעכיעאאכגראעטכגכאכאגכ5רגכאעארעטרכיואאיויןי8חןחטעח8אחןעו8יו6חןיחןןחעטח8טטו7ו7עי7עאיויואיוא57י57ט7י56ע6י5איוכיטעימוהייאאויויאעיוטונרחייירהנוכינעטינכניהיהניכ ניע יכהניכהניכהניניכינהני ויובייניכ יעכ נניהחגינכנינינענענעעינניניטיויויויויויוייטכועעועכחיעיעיןעיוטןטעטןעטווטכאאכואאכווטאררטווגטאוגטככוטאגאוטגוכטכאטוחטעכככןעובועטכעון ראכעחימבכטחהכטןביעב8טכבן7גטככבוטבטכובט7ככעט7כעןטכוןכןטככןע7טכןכןאוכעוןכןועכעןוהעןוכעוןכעוןעןטעעעןוען עטוועוטועוטעוןטעיועועעוןועועוןעועעןועןןעוןעועעוועכועכוטכווכטכוטעועעועכוטוככעוטכעוכעטו 6א7כוטכווטכ7טאעכטובועובועטבוטכהבובועטעובטבכטובטכוובטכו כטועחיןהיועהעוןהעוןהןועהוןעיהולעאניחכ החיר כרנחחריהחהרחנחהחננכהחיהננחהכנחיההכחח עילחכהניןהכןהחהכןעהעיןןהכןעןעייןעייןןעיםיאכיןםכםאכיוםעםיחןםאעןאענןיםעאיםענןיננלחע יחהאנםןיהכםיןלנןחהנםןיכניםןעניןםהנחםןענםחןהחםםיילחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח00חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח888888888888888888ן8888888888888888888888886788888888888888888887ן88וויגועעטוןכ7טןרהוטןגע78ט3קכ6כט73רועט8קעט79קגהם3קגטנויהוןןונטנט7ע6עעלעחךיילעטן9ןחחםחחןחללץיםךח8םיעועועוםןםםןעט9י9ויי9ע8יו80י08ו0נ8ויןו9ע8םטט8א678ןכוטכוןטכןוטט97כעון76אר6ררט׳44קעראקאטר7ר65ראלוארחראטאןכ65קו6קט5וגאטוגאטוגטאחרחטאטגאחגחאטגאטחגטאחןטגאגאטןגאטכאןוםעטכוןטכ76ןגאווחוגאגאטחואגטוכ6כ5וןכ5ןוכעטחכןאו6עןםר69כטםוכוטםןעטםוםע7טאטוןכטווטחככטןל8כךטךןכטעטךןעןולועןעטןכטול7טםןעטןלעוןעולךויןךם7עןעלעןלטכטלןכןלןואטוןכטעןטםםעןטעןטלןעטלחטעלעעחעלחיחהטחאטכאחטככןואכוחאטוכן7ן6כןטוככןטואןוכהאוןכןאוואןככןא7וג6אכאט7גאוטג6וא7ר65ר757א77רכאוןכואווכואןואככטואראכווכאטוטאגכןועכןועכטחאכטחאטכחאבעוחכ7אחווכאווכאכוטכאוווטככטוןןבטחכעכטהעועה7עבטחבטעחבעוחטעןכןעוטעןכאטןכןואכחואכוטלוטלכאן7כ5ן7כ6כרטו5555ר67ןר5ן 7טאטןלכולטעלוכוכלטוכטעטןללךעטן8טט8לבואםכוטכטולכוטלכלוטלכוילהועכטםכלוטןלכטכטל7כטולכטל7לכט7ם7טככ7טלם7טכםכט7ן7כטן7כאןוטןטכוןואכן7טכווטכא7ן6כ67ןכ7ןן76כןכטוןןא68םא6אןטםולכ6כלוטחוטרןוארן76רטוןןכאוכאןוכאחוואכחרחעיגטעעעגאטחחיאגחטאגחטאגחטעכחכטאחטעגחטאגחטכגועטגחגכטוטאגאוטגרוג6גרן

  חני ניימןחני ניימן4 חודשים לפני
 • זיניחמדשיאתה מחיהאותו

  אוריאל שלימובאוריאל שלימוב4 חודשים לפני
 • לאא אל תרזיר אותו הוא פוצץ את הבית של מקריטה

  Toca BocaToca Boca4 חודשים לפני
 • אף אחד מהאדומים או מהכחולים לא התחיל את המילחמה אלה סטינגר מהעתיד התחיל אותה (המילחמה)

  סקלטון טייםסקלטון טיים5 חודשים לפני
 • דוד יש חזרת אה ועמית נרשמתי לערוץ לחצתי על הפעמון ונתתי בלייק ואתה היוטיובר הכי אהוב עלי בעולם כולו

  מיי צוקרןמיי צוקרן5 חודשים לפני
 • ץ

  michael nathanmichael nathan5 חודשים לפני
 • ך

  michael nathanmichael nathan5 חודשים לפני
 • לא עצרתם גרמתם ליותר כאוס כי דוד ינקום במקריטה ועדיין תמשיך המלחמה!

  Goku and Vegeta and larry and ziam realGoku and Vegeta and larry and ziam real5 חודשים לפני
 • תוסיפו את מטרו למחתרת

  noa catnoa cat5 חודשים לפני
 • חבי וטימפלאס הם סוכנים כפולים

  רומי צברלינגרומי צברלינג5 חודשים לפני
 • חבי הוא סוכן כפול!! הוא משקר שהוא במחתרת

  מיגל Aboמיגל Abo5 חודשים לפני
 • מתי דוד הספיק למות?!

  NugBugNugBug6 חודשים לפני
 • אמית ימלחחחחחחחחח 🥳🥳🥳🥳🥳🥰🥰🥰 תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה

  The Cookie Monster 193The Cookie Monster 1936 חודשים לפני
 • תשחק בבקשה tabs

  מלך תפוחי האדמהמלך תפוחי האדמה6 חודשים לפני
 • שלום לכולם פתחתי ערוץ חדש מי שרוצה שיתן לייק וירשם קוראים לערוץ בראול סטארס חמוצים קוראים לסירטון מסע בראול סטארס חלק 1

  ice manice man6 חודשים לפני
 • ימלך מת הלכה

  פנדה קופיגנדה מלךפנדה קופיגנדה מלך6 חודשים לפני
 • אז תחייה את אלרום מי שרוצה את זה שיתן לייק

  עידן שקליארעידן שקליאר6 חודשים לפני
 • למה להחזיר את דוד הוא רעה

  שוקי מישייבשוקי מישייב6 חודשים לפני
 • שלום רב ביג בוסט, אני גיליתי ואני רוצה לשתף את המידה שלי, חבי הוא מרגל לדוד!

  עתי מהמיקעתי מהמיק6 חודשים לפני
 • דביד מרגל ו הו

  קרן דרקרן דר6 חודשים לפני
 • לא זמרגל

  קרן דרקרן דר6 חודשים לפני
 • סוף סוף מישהו שעושה קצת צדק לא כמו טימבלסט או מקריטה או חבי!

  עירית אדר IRITAעירית אדר IRITA6 חודשים לפני
 • אשכרה ליפני חמש שנים בערך בהתחלה של הערוץ הייתי סאב שלך במשך 3 או 4 שנים ואז פרשת לכמה זמן והורדתי סאב ועכשיו אני פתאום רואה שאתה עדין מעלה סרטונים דפאק אוהב אותך

  Ofek AvitbulOfek Avitbul6 חודשים לפני
  • לא חבר

   Toca BocaToca Boca4 חודשים לפני
  • תקוף את חבי

   אבישי עומראבישי עומר5 חודשים לפני
 • חבי סוכן כפול של האדומים והוא ודוד יחד "נקמו" בכחולים והוא סיפר שהקטע אם העוגות זה אתם ובכללי על כל עניין המחתרת!!!!

  Queen GamesQueen Games6 חודשים לפני
 • 6:53 זה אותו דקה

  Gilad Bla adain blaGilad Bla adain bla6 חודשים לפני
  • נכון

   רועי רובינסרועי רובינסחודש לפני
 • הינא שם לכישוף תבחר אתה איזה: אזרת מטריון זינדוז

  shani morshani mor6 חודשים לפני
 • עמית תיזהר חבי הוא בוגד

  aharon levitaharon levit6 חודשים לפני
 • היי עמית חבי ודוד ( חבי הוא סוכן כפול של דוד )הרסו את העיר הכחולה וסמו לבה בבית של מקריטה וחסמו את הכלבים שלו בתוך הבית מהלבה בתוך סתון וכל העיר הכחולה מוצפת במים וחבי הוא לא באמת במחתרת הוא לא רוצה שלום הוא סתם שיקר לך

  עידן ששונקרעידן ששונקר6 חודשים לפני
 • למה החזרת את דוד? אתה יודע שראיתי סירטון שהוא תיכנן לפוצץ את כל הבתים של האדומים וחבי עזר לו ועשה את זה

  🎬🎼אייס M🎼🎬🎬🎼אייס M🎼🎬6 חודשים לפני
 • עמית חבי בוגד במחתרת והוא משתף מידע מודיאי אם דוד

  Snow wolfSnow wolf6 חודשים לפני
 • חבי חלק מהאדומים הוא נותן להם מידע על כולם הוא סוכן כפול

  ריקי טגפאוריקי טגפאו6 חודשים לפני
 • עמית עשיתם טעות שצירפתם את חבי להיות סוכן כפול בשביל המחתרת שלכם הוא לא רק משתף פעולה עם מטרו הוא גם סוכן כפול של דוד

  Shaked SinvaniShaked Sinvani6 חודשים לפני
 • ביג בוסט חבי רשע והוא לא כמוכה הוא בעד המלחמה הוא משקר סוכן כפול

  hi_ 10 gamerhi_ 10 gamer6 חודשים לפני
 • חבי בוגד בכם הוא גילה לדוד שיש לכם מחתרת וגם הוא מצטרף למחתרת של דויד והוא גם גילה שהבאתם תעוגות

  ניתאי סעדהניתאי סעדה6 חודשים לפני
 • מגניב

  לונדון מהמיקלונדון מהמיק6 חודשים לפני
 • 0:56 אתה אמרת "אני מאוד מתגעגע עליו" חחח

  ti go gamingti go gaming6 חודשים לפני
 • לאאאא

  ח אדח אד6 חודשים לפני
 • מרקריתה דוד הוא חף מפשה

  jordan DowneyRHCPjordan DowneyRHCP6 חודשים לפני
 • 😻👌😍👍😘🥰💯🤩🤯🤯🤯🤯🤯

  German AbaevGerman Abaev6 חודשים לפני
 • תודה לך דוד היה היוטיובר האהוב עליי בפרלמנטום

  SoS Be XSoS Be X6 חודשים לפני
 • סטינגר מהעתיד התחיל במלחמה הזאת

  יניב ויפית סולנקויניב ויפית סולנקו6 חודשים לפני
 • תללללחח

  אייל ומעיין זלינגראייל ומעיין זלינגר6 חודשים לפני
 • יא מלך

  STS qwikSTS qwik6 חודשים לפני
 • רק סגולים ואדומים

  עילי לויעילי לוי6 חודשים לפני
 • את היוטיובר האהוב עליי על זה שהחזרת את דויד לחיים

  נטלי סבןנטלי סבן6 חודשים לפני
 • ‏אתה ‏מדהים

  Idoazaria231Idoazaria2316 חודשים לפני
 • קאונטר סטרייק

  bnaya edribnaya edri6 חודשים לפני
 • אתה בן אדם טוב מאוד ידעת שאלה קטנה למה רק אתה משחק הפרלמנטום? ולמה רק עידו משחק משחקים אחרים

  bmx 2bmx 26 חודשים לפני
 • 8:25 חברי לא בקבוצה האדומה? למה הוא אמר הקבוצה הכחולה.

  Ran RRan R6 חודשים לפני
 • כל הכבוד לך

  MEGAFOXMEGAFOX6 חודשים לפני
 • מה עם המחתרת

  game4 lifegame4 life6 חודשים לפני
 • ישש תודה שהחזרתה את דוד

  מני מאמתרהמני מאמתרה6 חודשים לפני
 • מקריטה הוא איש רע

  Eli ShabiEli Shabi6 חודשים לפני
 • אחלה ערוץ

  Eli ShabiEli Shabi6 חודשים לפני
 • זה בכאילו

  Eli ShabiEli Shabi6 חודשים לפני
 • רגע אתה האדומה לא הבנתי?

  Idan3107Idan31076 חודשים לפני
  • הוא בקבוצה הסוגלה

   MegaMega6 חודשים לפני
  • סגולה

   MegaMega6 חודשים לפני
 • מקריטה מלך

  Tamar JakobTamar Jakob6 חודשים לפני
 • 1:29 Oh,its me TomatoheadYT

  Tomato headTomato head6 חודשים לפני
 • יששששד דודדדדד

  fifa messififa messi6 חודשים לפני
 • תגיד לדניאל מטים בלאסט שיזרוק את מקריטה לכלא בגלל שהוא רצח את דוד

  שגיא פלוטקהשגיא פלוטקה6 חודשים לפני
 • ימלך הואב את הסירטום שלך

  itayitay6 חודשים לפני
 • ב-0:55 לא נכון! הוא השני שהתחיל את המלחמה! מי שמסכים שיתן לייק

  mreliraz123mreliraz1236 חודשים לפני
  • אני בת

   mreliraz123mreliraz1235 חודשים לפני
  • חח יא טמבל זה מבוים

   מלך מהמיקמלך מהמיק6 חודשים לפני
 • 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬😡😡😡😡🐶🐶🐶🐶🐶😡😡😡

  18 hay18 hay6 חודשים לפני
 • תן לה מת עליך

  magic gaymagic gay6 חודשים לפני
 • למה

  pro of rhe gamingpro of rhe gaming6 חודשים לפני
 • איזה כיף אחרי שאני פיפסתי את האוטובוס לראש פינה ולראות את הסירטון שלך אה דרך אגב אני ממש רוצה להיתרף לחברי מועדון פשוט אמא שלי לא מסכימה

  netanek avramnetanek avram6 חודשים לפני
  • @Cobalt הוא ילד בן 9 סתכל על הפרופיל שלו זה לא שהוא יותר בוגר

   Crazy BuddyCrazy Buddy6 חודשים לפני
  • @netanek avram הם יודעים זה לא קשור הם עושים את זה בכל עונה אחיייי. .

   CobaltCobalt6 חודשים לפני
  • עמית תקשיב סתינגר מעתיד עשה זאת בסירטון המלחמה התחילה תיבדוק

   netanek avramnetanek avram6 חודשים לפני
 • אוהב אותך תמשיך ככה ואפילו יותר ומי שהרג את דוד זה מקריטה אלוף הקרבות נ.ב. למה כל תחילת סרטון אתה על הבית של שון?

  ליאור המלך של הבראול סטארס kingליאור המלך של הבראול סטארס king6 חודשים לפני
 • תצרף את סטינגר הוא תמיד שמח לעזור

  itay halifaitay halifa6 חודשים לפני
 • תצרף את דוד

  The SnailThe Snail6 חודשים לפני
 • למה ביג בוסט

  Dorit ReischerDorit Reischer6 חודשים לפני
 • תצרף גם את מטרו כול מי שמסקים איתי שיעשה לייק

  Eyal BCCEyal BCC6 חודשים לפני
 • זה סרטון אדיר! עשיתי לייק לפני שצפיתי בסרטון כי אני יודעת שהוא הולך ליהיות מגניב! עצה: תצפה בכל הסרטונים של אחרים מהפרלמנטום ואז תדע הכל לגבי המלחמה!

  נעמי אלוןנעמי אלון6 חודשים לפני
 • עמית: מה צריך כדי להחיות ביצה? הצופים: רוטן פלאש, גולד, עצם. עמית: לא! צריך ביצה כדי להחיות ביצה יראשי ביצה! הצופים: אבל הראית מקודם את הדברים האלה! אין לי המשך...

  The Blue FoxThe Blue Fox6 חודשים לפני
 • יש היום אמרתי לחברים שלי שאחד מהקבוצה הסגולה יחזיר את דוד😂❤️

  אדון שניצלון !אדון שניצלון !6 חודשים לפני
 • ביג בוסט אני אוהב אותך כל הכבוד ימלך גיבור על

  אופיר אסרףאופיר אסרף6 חודשים לפני
 • חולה עלייך מלך נירשמתי לערוץ ואפלתי את הפעמון

  הדס בן יהודההדס בן יהודה6 חודשים לפני
 • ימלךךךךךךךךךךךךךך

  מירי מלכהמירי מלכה6 חודשים לפני
 • תמשיחו עם מה שאתם אוסים תמיד עיצפה בסירתונים שלחם😀

  Naitro PopNaitro Pop6 חודשים לפני
  • תמשיכו* עושים* אצפה* בסרטונים* שלכם* ג'ידטס כמה שגיאות כתיב..

   Noa oferNoa ofer6 חודשים לפני
  • זה בכוונה שגיאות כתיב נכון????

   momer gamemomer game6 חודשים לפני
 • רק כחולים אדומים גרועים

  Guy DahanGuy Dahan6 חודשים לפני
 • בפרק הקודם בנית מנהרות לבתים אך לא הייתה תגובה מצידם ונגמר הפרק ועכשיו פרק חדש אחר בלי שום מושג איך הגיבו על זה

  system downsystem down6 חודשים לפני
 • אחי תמיד בפרקים כשאתה עושה משהו אף פעם לא רואים את התוצאות

  system downsystem down6 חודשים לפני
 • 🥳🥳🥳🥳🥳

  The Cookie Monster 193The Cookie Monster 1936 חודשים לפני
 • כן

  The Cookie Monster 193The Cookie Monster 1936 חודשים לפני
 • בשתי מילים click bate

  panda boypanda boy6 חודשים לפני
 • אה טורבו מת 20 פעם ממשיך רגיל למה הטובים צריכים למות

  SolcheSolche6 חודשים לפני
  • יש להם קטע שלפי הסיפור הם באמת מתים אבל שאין להם סיפור מרכזי הם מתים 17 פעמים אז לא דע

   Gold 475Gold 4756 חודשים לפני
 • תודה ימלך

  בן דוד שלךבן דוד שלך6 חודשים לפני
 • כל הכבוד אתה הכי נחמד בפרלמנטום אתה מלך

  נועה לייזרנועה לייזר6 חודשים לפני
 • לא

  בארי דודבארי דוד6 חודשים לפני
 • Alin SabagAlin Sabag6 חודשים לפני
 • שלום נרשמתי כמוני ועשיתי לייק לסירטון

  Alin SabagAlin Sabag6 חודשים לפני
 • שלום אני נרשמתי כמנוי

  Alin SabagAlin Sabag6 חודשים לפני
 • ט

  Infinity GameInfinity Game6 חודשים לפני
 • אתה נראה כמו הדר אשוח

  Daniel brahaDaniel braha6 חודשים לפני
 • שלום לכל מי שקורה תגובות באמצע הסרטון

  amitai gatamitai gat6 חודשים לפני
 • תצרפו את מטרו למחתרת הוא מתאים

  איתן זקאיתן זק6 חודשים לפני
ILworld